maandag 11 mei 2015

Huur of Koopwoning


Huur. Zeker nu! Huur zeker. Nu.
Met dit concept spelen we in op de trend dat huren op dit moment voor veel mensen de ideale (of enige) oplossing is om te voorzien in hun woonwensen.

Koopwoning en hypotheekschuld
Bij koopwoningen moet je soms anderhalf tot twee jaar wachten en betaal je rente tijdens de bouw.
De verruimde schenkingsvrijstelling wordt niet verlengd en er komt geen extra geld voor startersleningen. Vanaf 1 juli 2015 vervalt tevens het lage btw-tarief op arbeid van verbouwingen en renovatie.
Daarnaast daalt het maximale leenbedrag ten opzichte van de waarde van de woning met 1 procentpunt naar 103 procent en wordt de leencapaciteit ingeperkt door het Nibud. Ook wordt per 1 januari 2016 de maximale hypotheekrenteaftrek weer 0,5 procentpunt verlaagd.
Een verdere verlaging van het maximaal te lenen

zaterdag 14 februari 2015

Tekort middeldure huurwoningen

Nederland zal de komende jaren blijven kampen met een tekort aan huurwoningen. Dit ondanks het beschikbare volume aan kapitaal, de lage rente en de grote vraag van huurders naar middeldure huurwoningen.

De groei en de vraag naar middeldure huurwoningen in Nederland, met name in de stedelijke agglomeraties, wordt onvoldoende opgevangen door gemeenten en corporaties. De verwachting is dat hierdoor het aantal huishoudens dat suboptimaal woont verder toe zal nemen. Daarbij is de vraag of het voorspelde bouwvolume ook daadwerkelijk gebouwd gaat worden.

woensdag 7 januari 2015

Gemeenten gaan goedkope huurwoningen bouwen

Als corporaties het niet doen, willen gemeenten zelf zorg dragen voor goedkope huurhuizen.
Minister Stef Blok vindt het geen goed idee dat gemeenten de rol van corporaties gaan overnemen.
In Assen gaat namelijk de gemeente goedkope huurwoningen bouwen. Cor­poraties hebben soms door de economische crises en maatregelen van het Rijk te weinig geld om te investeren in goedkope huurhuizen. Assen is daarom vorige maand gestart met de bouw van 36 huurwoningen. Gemeenten als Groningen en Almere broeden op plannen om samen met een bouwbedrijf of projectontwikkelaar huurwoningen te gaan bouwen.

Indien de rend
ementseisen niet te hoog liggen, dan kan dit prima gefaciliteerd worden. Wij hebben concepten op de plank liggen die hieraan voldoen. Maar laat de ontwikkeling en bouw van woningen over aan professionals en dat de gemeente de grond faciliteert tegen een aannemelijke prijs.
Rendabele sociale huur mogelijk .... (lees artikel verder)

maandag 17 november 2014

Verder herstel in 2015


  • In 2015 nemen het aantal verkopen en de woningprijs verder toe door de verbeterde economische situatie en de goede betaalbaarheid van koopwoningen.
  • Wij verwachten niet dat de hypotheekrente op korte termijn stijgt.
  • De beĆ«indiging of versobering van stimuleringsmaatregelen hebben een negatief effect op het herstel.
  • In 2014 zullen circa 145.000 woningen worden verkocht en in 2015 tussen de 145-165 duizend. Volgend jaar stijgt de woningprijs gemiddeld 1½-3½ % ten opzichte van 2014.
  • Het herstel zal sterk verschillen per regio.

Economisch herstel belangrijk voor de woningmarkt

Voor 2014 voorzien wij een stijging van het Nederlandse BBP-volume met gemiddeld ¾% ten opzichte van 2013, vooral dankzij de export en de investeringen. In 2015 leveren ook de consumptieve bestedingen van huishoudens een positieve bijdrage en verwachten wij een BBP-groei van 1½%. Door de groei van de werkgelegenheid daalt de werkloosheid volgend jaar licht, tot gemiddeld 6½%. De stijging van het beschikbare huishoudinkomen en het herstel op de arbeidsmarkt zijn van belang voor de woningmarkt.

BredaWoont.nl opent deuren tijdens Bredase WoondagNieuwbouwprojecten openen deuren tijdens Bredase Woondag

BREDA - Het aantal verkopen neemt toe, de prijzen zijn aantrekkelijk en de rente is historisch laag. De Bredase nieuwbouwmarkt lijkt over haar dieptepunt heen.

dinsdag 28 oktober 2014

Huurprijs in vrije sector kruipt verder omhoog

Huuraanbod daalt door aantrekkende koopmarkt

Amsterdam, 28 oktober 2014 - De huurprijzen in de vrije sector in Nederland zijn in het derde kwartaal met 1,5% gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter per maand komt uit op € 12,61. Parius wijt de stijging aan een terugval aan de aanbodzijde. De makelaars verhuurden in het derde kwartaal van dit jaar 15.098 woningen via de website terwijl zij er slechts 13.201 nieuw te huur konden aanbieden. Gemiddeld stond een woning 89 dagen online te huur. Dat is drie dagen korter dan in het tweede kwartaal. 

vrijdag 30 mei 2014

BredaWoont.nl draagt bij aan aantrekkelijke woonstad Breda

BREDA – Met een druk op de knop, lanceerde wethouder Patrick van Lunteren (SP, Wonen) woensdagmiddag 21 mei het platform BredaWoont.nl. Van Lunteren noemde het een hele eer. “Wonen ligt mij zeer aan het hart.”

In zijn openingswoord verwees de wethouder naar de samenwerking tussen de concullega’s en het motto van het college ‘ruimte en verbinden’. “Initiatieven als deze, die voor verbinding zorgen tussen partijen, passen daar prima in.”
Van Lunteren gaf aan waar het volgens het over mag gaan: ‘Niet mauwen, maar bouwen’, haalde hij een eerder gedane uitspraak van een van de aanwezigen aan. “Er is een grote behoefte aan woningen, onder meer voor starters en studenten. Ik hoop jullie allen vaak tegen te komen, bij het slaan van een eerste paal of het bereiken van het hoogste punt. Dat betekent dat het goed gaat met Breda.”

zondag 27 april 2014

De nieuwe ontwikkelaar

Organische stedenbouw

Het traditionele ontwikkelingsmodel met grootschalige grondverwervingen vooraf en blauwdrukplannen kan en past niet meer in deze tijd. In plaats daarvan gaat het vaker om kleinschalige en meer gefaseerde ontwikkelingen, vaak met een minder duidelijk eindbeeld.

‘Open source gebiedsontwikkeling’, ‘Slow Development’, ‘de spontane stad’ en ‘organische stedenbouw’. Aan modieuze terminologie geen gebrek om de nieuwe zienswijze in de stedenbouw te duiden. Wordt de stad straks vormgegeven door bewoners of gaat het hier vooral om een geneesmiddel voor frustrerende planprocedures en de stagnerende bouwproductie?

maandag 31 maart 2014

Breda Woont, nieuwbouwplatform

Breda Woont, nieuwbouwplatform

Platform Woonpromotie Breda

Breda Woont is een platform dat Breda als mooie woonstad laat zien. Uniek omdat het nieuwbouwaanbod, nieuws, tips en achtergrondverhalen van de stad, in een enkel overzicht is verzameld. BredaWoont.nl maakt een ingewikkelde zoektocht voortaan overbodig. Via diverse online kanalen (website, social media, nieuwsbrieven) worden belangstellenden geĆÆnformeerd over plannen in ontwikkeling en in verhuur/verkoop.