dinsdag 28 oktober 2014

Huurprijs in vrije sector kruipt verder omhoog

Huuraanbod daalt door aantrekkende koopmarkt

Amsterdam, 28 oktober 2014 - De huurprijzen in de vrije sector in Nederland zijn in het derde kwartaal met 1,5% gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter per maand komt uit op € 12,61. Parius wijt de stijging aan een terugval aan de aanbodzijde. De makelaars verhuurden in het derde kwartaal van dit jaar 15.098 woningen via de website terwijl zij er slechts 13.201 nieuw te huur konden aanbieden. Gemiddeld stond een woning 89 dagen online te huur. Dat is drie dagen korter dan in het tweede kwartaal. 
Volgens Jasper de Groot algemeen directeur van Pararius zijn de huurprijzen in de vrije sector al vijf jaar op rij zeer stabiel maar kruipen ze de komende periode verder omhoog. “Vraag en aanbod hielden elkaars volume langdurig in stand wat zorgde voor stabiele prijzen”. Pararius houdt rekening met de mogelijkheid dat de huurprijzen in de vrije sector komend jaar harder zullen stijgen als gevolg van een eventuele wetswijziging voor makelaars. De Groot: “De kans bestaat dat er nieuwe wetgeving komt die er voor zorgt dat makelaars die woningen verhuren geen courtage meer mogen berekenen aan huurders maar alleen aan verhuurders. Deze verhuurders zullen hun hogere kosten doorberekenen in de maandhuur waardoor huurders met tot wel 8% hogere huurprijzen geconfronteerd kunnen worden.”


Bijkomend nadeel voor huurders
De overheid bekijkt de mogelijkheid om middels nieuwe wetgeving de consument beter te beschermen tegen dubbele courtage. Pararius vind ook dat de situatie waarin makelaars zowel bij de huurder als verhuurder courtage in rekening brengen pertinent uitgebannen moet worden. Pararius vreest echter voor een averechts effect als straks de keuzevrijheid van een makelaar voor wie men optreedt verdwijnt. De Groot: “De huurder wordt de dupe van dit nieuwe beleid omdat een makelaar wordt gedwongen voor een verhuurder op te treden die hem betaalt en dus tegen een huurder. Huurwoningen zijn schaars en een huurder zal dan ook snel geneigd zijn om akkoord te gaan met tal van contractuele zaken die in het belang van de verhuurder zijn. Een huurder betaalt nu eenmalig gemiddeld 8% courtage voor iemand die opkomt voor zijn belangen. In de toekomst krijgt de huurder deze rekening alsnog gepresenteerd echter niet een keer bij aanvang van de huurtermijn, maar jaarlijks terugkerend verrekend in de huursom. En omdat niemand zijn belangen behartigt tevens onder slechtere voorwaarden”. 

Dalend huuraanbod
De koopmarkt is weer aangetrokken en voor het vierde kwartaal op rij werden er minder woningen te huur gezet dan er verhuurd werden. Als deze trend zich voortzet betekent dit dat huurwoningen in de vrije sector de komende periode nog schaarser zullen worden dan ze al waren. Dit zal een stuwend effect hebben op de huurprijzen.

Markt voor vrije sector te klein
De huurprijs van een woning in de vrije sector heeft een sterke relatie met de omvang van het aanbod. In een woningmarkt waarin de vrije sector slechts 5% vertegenwoordigd van het totale woningaanbod in Nederland worden huurprijzen direct gestuwd op het moment dat het aanbod stagneert.
De Groot: “Het zou een gezonde ontwikkeling zijn als het aanbod huurwoningen in de vrije sector substantieel groter wordt dan nu het geval is. De huurmarkt kenmerkt zich door de geringe mobiliteit in de sociale sector als zeer statisch. Op elke twintig woningen in Nederland, koop en huur samen, is er één huurwoning in de vrije sector. Er is dus een groot tekort aan huurwoningen in het luxere vrije sector segment zonder wachtlijsten. Als het aanbod in de vrije sector groeit, zal de huurmarkt dynamischer worden omdat het verschil met de sociale sector kleiner wordt.”

Regionale verschillen
Net als in de markt voor koopwoningen verschillen de huurprijzen sterk per regio. De huurprijzen zijn het hoogst in Noord Holland (€ 16,56 per m2 per maand) en Drenthe is de goedkoopste provincie om te huren (€ 7,86 per m2 per maand).
Huurprijzen in de vijf grote steden
Met uitzondering van Amsterdam waar de gemiddelde huurprijs dit kwartaal exact gelijk bleef aan voorgaand kwartaal stegen de huurprijzen in Den Haag (+3,3%), Eindhoven (+1,7%), Rotterdam (+2,9%) en Utrecht (+0,4).


In Amsterdam waar de prijzen meer dan 50% hoger liggen dan het landelijke gemiddelde staat een woning gemiddeld 80 dagen te huur. Dat is 9 dagen korter dan het landelijk gemiddelde. Gemiddeld betaalt een huurder in Amsterdam € 1.883,- per maand voor een huurwoning in de vrije sector.

Huurprijsontwikkeling per woningtype
De huurprijzen van eengezinswoningen en appartementen stegen beiden met 1,2% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Vrijstaande woningen werden 2,1% goedkoper om te huren. Voor appartementen en eengezinswoningenwoningen geldt dat ze in gemeubileerde staat het meest opbrengen per maand.Bron Parius 28 oktober 2014

Geen opmerkingen:

Een reactie posten