maandag 17 november 2014

Verder herstel in 2015


  • In 2015 nemen het aantal verkopen en de woningprijs verder toe door de verbeterde economische situatie en de goede betaalbaarheid van koopwoningen.
  • Wij verwachten niet dat de hypotheekrente op korte termijn stijgt.
  • De beĆ«indiging of versobering van stimuleringsmaatregelen hebben een negatief effect op het herstel.
  • In 2014 zullen circa 145.000 woningen worden verkocht en in 2015 tussen de 145-165 duizend. Volgend jaar stijgt de woningprijs gemiddeld 1½-3½ % ten opzichte van 2014.
  • Het herstel zal sterk verschillen per regio.

Economisch herstel belangrijk voor de woningmarkt

Voor 2014 voorzien wij een stijging van het Nederlandse BBP-volume met gemiddeld ¾% ten opzichte van 2013, vooral dankzij de export en de investeringen. In 2015 leveren ook de consumptieve bestedingen van huishoudens een positieve bijdrage en verwachten wij een BBP-groei van 1½%. Door de groei van de werkgelegenheid daalt de werkloosheid volgend jaar licht, tot gemiddeld 6½%. De stijging van het beschikbare huishoudinkomen en het herstel op de arbeidsmarkt zijn van belang voor de woningmarkt.

Verdere toename woningverkopen en prijzen

Het ingezette herstel op de woningmarkt zette zich voort in het derde kwartaal van 2014. Het aantal verkopen steeg verder, zij het minder snel dan in de voorgaande kwartalen. De huizenprijsindex nam daarentegen sterker toe dan in de afgelopen kwartalen. Met een stijging van 0,9% ten opzichte van het vorige kwartaal en 1,8% ten opzichte van vorig jaar was dit de sterkste prijsstijging sinds het uitbreken van de crisis in 2008. De door de Nederlandse Vereniging van Makelaars geregistreerde verkoopovereenkomsten (gemiddeld twee maanden voorafgaand aan de woningverkoop) duiden op een verdere lichte toename van het aantal verkopen in het vierde kwartaal van dit jaar. Onze verwachting is dat het aantal verkopen in 2014 uitkomt op circa 145 duizend, en de gemiddelde woningprijs van 2014 zal 1% hoger zijn dan het gemiddelde van 2013.

Hypotheekrente daalt naar een laagterecord

De hypotheekschuld is in 2014 niet gestegen. Extra aflossingen compenseerden de toename door nieuwe verstrekkingen. Onze verwachting is echter dat de balans door de aantrekkende woningmarkt in 2015 omslaat en de hypotheekschuld licht zal gaan stijgen. De hypotheektarieven zijn sinds medio 2011 fors gedaald naar historisch lage percentages. Wij verwachten dit en volgend jaar geen sterke stijging. Mocht dit toch het geval zijn, dan leidt dit niet tot een sterke toename van betaalbaarheidsrisico’s voor huishoudens. 

Verder herstel in 2015

In 2015 verwachten wij een verdere groei op de koopwoningmarkt. De positieve factoren zoals een verder economisch herstel, het hoge consumentenvertrouwen, de lage hypotheekrente en het forse aantal verkochte nieuwbouwwoningen hebben naar verwachting een groter effect dan de negatieve factoren zoals de beĆ«indiging of versobering van stimuleringsmaatregelen, de onderwater ­problematiek en de kredietbeperkende maatregelen. Wij voorzien een toename van het aantal verkopen in 2015 naar 145-165 duizend. Verder zal de gemiddelde huizenprijsindex in 2015 naar verwachting met 1½-3½% toenemen ten opzichte van 2014.
Bron: Rabobank -het Kwartaalbericht Woningmarkt kunt u inzien en downloaden op www.rabobank.com/economie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten