zaterdag 14 februari 2015

Tekort middeldure huurwoningen

Nederland zal de komende jaren blijven kampen met een tekort aan huurwoningen. Dit ondanks het beschikbare volume aan kapitaal, de lage rente en de grote vraag van huurders naar middeldure huurwoningen.

De groei en de vraag naar middeldure huurwoningen in Nederland, met name in de stedelijke agglomeraties, wordt onvoldoende opgevangen door gemeenten en corporaties. De verwachting is dat hierdoor het aantal huishoudens dat suboptimaal woont verder toe zal nemen. Daarbij is de vraag of het voorspelde bouwvolume ook daadwerkelijk gebouwd gaat worden.Er is nog nooit zoveel kapitaal beschikbaar geweest voor investeringen in huurwoningen. Er ligt een collectieve verantwoordelijk van gemeenten, beleggers, bouwsector, en corporaties om ervoor te zorgen dat dit kapitaal ook aanwend kan worden.

De bouwsector en gemeenten focussen zich teveel op het bouwen van koopwoningen nu de markt (ogenschijnlijk) weer aantrekt. Het is daarom de vraag of zonder extra maatregelen van gemeenten en marktpartijen de geprognosticeerde bouwopgave van 40.000 huurwoningen voor het geliberaliseerde segment (circa 8.000 woningen op jaarbasis) over vijf jaar behaald zal worden.

Om voldoende aanbod te creĆ«ren is een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten. Door kritisch te kijken naar de grondprijzen kunnen zij marktpartijen stimuleren om in nieuwbouwplannen (ook) huurwoningen te realiseren. Daarnaast kunnen zij zich positief opstellen bij de verkoop van corporatiebezit en zo corporaties de kans geven te investeren in nieuwe sociale huurwoningen en daarbij beleggers te voorzien in posities voor middeldure huurwoningen. Ontwikkelaars en bouwers spelen een essentiĆ«le rol door de focus niet alleen te leggen op koopwoningen, maar op inventieve wijze te trachten de komende jaren voldoende duurzame en middeldure huurwoningen te realiseren.


Wij kunnen u daarbij zeker helpen om in die behoefte te voorzien met een team van professionele partijen, waaronder investeerders, ontwikkeling en realisatie, verhuur en onderhoud & beheer, voor een duurzame woonomgeving.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten